Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II GSK 201/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Związku Komunalnego Gmin W., Z. i B. ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w przedmiocie układu wykonawczego budżetu Związku Komunalnego na 2008 r.

II GSK 200/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin W., Z. i B. ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w przedmiocie uchwalenia budżetu na 2008 rok

III SA/Wr 200/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w P.

III SA/Wr 686/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa D. w przedmiocie rozpatrzenia skargi A. G. na działalność D. Zarządu Dróg Wojewódzkich we W.

III SA/Wr 159/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P., w przedmiocie zasad przyznawania środków budżetowych dla jednostek pomocniczych Gminy P.

III SA/Wr 199/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie likwidacji Gimnazjum w W.

III SA/Wr 685/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa D. w przedmiocie rozpatrzenia skargi S. G. na działalność D. Zarządu Dróg Wojewódzkich we W.

I SA/Op 385/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty