Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Bk 365/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. w przedmiocie sprawdzenia celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część wyrównawczą subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z wykazywaniem danych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych

I SA/Gl 849/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. w przedmiocie wszczęcia postępowania kontrolnego

V SA/Wa 1885/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-21

Sprawa ze skargi M. w W. na pismo Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. w przedmiocie ustaleń zawartych w wyniku kontroli w zakresie gospodarowania środkami publicznymi

I SA/Gd 529/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-05

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie ustalenia wysokości utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za lata 2005

II GSK 1064/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w S. w przedmiocie wyniku kontroli w przedmiocie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi

III SA/Wr 314/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-01

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W., w przedmiocie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2011 r. w związku z podatkami i opłatami lokalnymi,

I SA/Op 576/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-16

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu w przedmiocie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej

I SA/Łd 747/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-10-06

Sprawa ze skargi na wynik kontroli wydany przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. w przedmiocie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz pochodzącymi z Unii Europejskiej

III SA/Wr 538/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. w przedmiocie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi

I SA/Łd 171/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. w przedmiocie prawidłowości wykorzystania środków publicznych
1   Następne >   +2   5