Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II SAB/Go 19/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zwrotu uiszczonej grzywny

I SA/Gl 1028/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

II SAB/Go 24/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zwrotu grzywny uiszczonej w związku z postanowieniem z dnia [...] r. nr [...] Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

I SA/Ke 738/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-12-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ś. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z [...] r. znak: [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 633/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu do budżetu gminy

I SA/Gl 1047/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Po 342/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] marca 2019 r., nr [...], w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zarzutu dotyczącego postępowania egzekucyjnego,

I GSK 305/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

Skarga kasacyjna na postanowienie L. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I GSK 310/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o uznaniu za nieuzasadnione zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Po 105/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności zarzutu zgłoszonego w toku postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   2