Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

V SA/Wa 1269/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-05

Sprawa ze skargi S. I. ... w W. na pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

V SA/Wa 2323/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z budżetu państwa

V SA/Wa 3002/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych na finansowanie działalności upowszechniającej naukę

V SAB/Wa 26/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

V SAB/Wa 19/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie wniosku o przyznanie środków finansowych w ramach programu 'Diamentowy Grant'

V SA/Wa 2656/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-31

Skarga I. z siedzibą w P. na wystąpienie pokontrolne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie prawidłowości wydatkowania dotacji

V SA/Wa 1409/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie ustalenia kwoty niewykorzystanych środków dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

V SA/Wa 1746/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie ustalenie kwoty niewykorzystanych środków dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

V SA/Wa 2823/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-13

Skarga W. S. K. w likwidacji z siedzibą w Ł. na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z [...] września 2016 r. Nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 3058/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-20

Skarga Wyższej Szkoły Nauk P. i A. im. L. P. w W. na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   2