Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

I GZ 101/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

V SA/Wa 578/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

II GZ 21/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o wstrzymanie egzekucji

I GZ 46/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym