Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

III SO/Łd 12/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-10-25

Wniosek J. T. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Krajowemu

III SO/Łd 3/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-30

Wniosek J. P.-B. o przesłanie orzeczenia lub orzeczenia z uzasadnieniem wydanego w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 278/07

III SO/Łd 1/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-04-25

Wniosek T. G. o wymierzenie [...] Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie skargi z dnia [...] r. dotyczącej sprawy [...]

III SO/Łd 2/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-04-25

Wniosek T. G. o wymierzenie [...] Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie skargi z dnia [...] r. dotyczącej spraw:[...],[...] i [...]

II SO/Łd 7/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-25

Wniosek E. Ł. o wymierzenie grzywny Staroście [...] za nieprzekazanie skargi w terminie

III SO/Łd 4/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-27

Wniosek J. U. i W. U. o wymierzenie Radzie Miejskiej w Ł. grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił : wymierzyć Radzie Miejskiej w Ł. grzywnę w kwocie 250,- (dwieście pięćdziesiąt) złotych. D.T.

III SO/Łd 14/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-26

Wniosek T. G. o wymierzenie grzywny Staroście [...] za nieprzekazanie skargi do Sądu

II SO/Łd 17/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-10

Wniosek J. H. o wymierzenie Staroście [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu

III SO/Łd 4/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-24

Wniosek M. S. o wymierzenie grzywny Rektorowi A. Szkoły Wyższej im. [...] w Ł. w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

II SO/Łd 12/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-12

Wniosek T. G. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Powiatu [...] [...] w Ł. w trybie art. 55 § 1 ppsa za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie usunięcia zagrożenia pożarowego spowodowanego samowolą budowlaną
1   Następne >   2