Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 619/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie uchylenia decyzji nakazującej rozbiórkę określonych obiektów budowlanych i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

II SA/Wr 26/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie zarzutów dotyczących postępowania egzekucyjnego

II SA/Wr 256/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi publicznej kategorii gminnej

II SA/Wr 353/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wybudowaniu budynku mieszkalno

II SA/Wr 755/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-09

Skarga R. P. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji nakazującej zamontowanie w kominie wkładu kwasoodpornego do odprowadzania spalin z centralnego ogrzewania gazowego

II SA/Wr 461/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości

II SAB/Wr 4/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. w przedmiocie nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

II SAB/Wr 33/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie W. w przedmiocie użytkowania budynku na działce nr [...] przy ul M. w

II SA/Wr 274/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie odmowy sporządzenia i przesłania potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii akt
1   Następne >   +2   +5   +10   100