Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Kr 942/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi A Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Gminy Miejskiej

III SA/Kr 647/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy U w przedmiocie dopłat do 1m³ wody i do 1m³ ścieków

II GSK 202/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie w przedmiocie prawidłowości stosowania cen urzędowych

III SA/Lu 494/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej

I SA/Bk 329/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-14

Sprawa ze skargi P. [...] s.c. w Białymstoku oraz K. Z. na czynność Starosty M. w przedmiocie opłat za wykorzystanie zasobu geodezyjnego

I SA/Bk 379/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-03-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

I SA/Bk 295/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

I SA/Sz 938/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie zmiany cen urzędowych za przewozy taksówkami postanaw i a odrzucić skargę o wznowi...

I SA/Sz 442/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-08-23

Sprawa ze skargi H.K. na pismo Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miasta z dnia [...] w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta [...]

III SA/Kr 1848/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w W w przedmiocie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat W
1   Następne >   +2   +5   +10   33