Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GSK 2862/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Skarga kasacyjna F. od postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi F. na czynność Wojewody K. w przedmiocie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem ciężarowym i autobusem w warunkach specjalnych

II SA/Sz 269/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-27

Sprawa ze skargi J. W. na wystąpienie pokontrolne Wojewody w przedmiocie funkcjonowania ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

II SA/Bd 450/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-22

Skarga Fundacji [...] na czynność Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w przedmiocie szkolenia z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem ciężarowym i autobusem w warunkach specjalnych

VII SA/Wa 1029/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych