Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Po 447/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynami gry

VI SA/Wa 1185/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

II SA/Sz 814/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach

III SA/Kr 750/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

III SA/Po 472/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

VI SA/Wa 1161/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Energii w przedmiocie zwrotu zażalenia

I SA/Bk 426/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

I SA/Bk 286/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

V SA/Wa 2045/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

III SA/Gl 555/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie kary pieniężnej
1   Następne >   +2   4