Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 939/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 511/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO B. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Gl 752/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie zbycia gminnych lokali mieszkalnych

II SA/Gl 201/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-25

skarg I. B., B. B., R. G., R. G., L. J., J. J., J. M., J. M., K. S., U. S., J.W., M. W., B. D. i T. D. na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Gl 42/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Gminy R. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku w sprawie okazania umowy najmu

II SA/Gl 1186/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 58/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

II SA/Gl 1018/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 800/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-09

Sprawa ze skargi A. Ł. oraz D. S. w przedmiocie odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości

II SA/Gl 1154/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   2