Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 222/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 832/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zastosowania wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami kary dyscyplinarnej w postaci nagany

I SAB/Wa 741/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 161/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy majątkowego

I OSK 2736/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części

I SA/Wa 1067/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 359/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 826/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SA/Wa 1754/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wygaszenia trwałego zarządu nieruchomościami

I SAB/Wa 525/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-09

Skarga o wznowienie postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   13