Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SAB/Wa 180/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-27

Sprawa ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania wniosku o ukaranie P. SA Oddział L. za niewłaściwy stan techniczny linii energetycznych

VI SAB/Wa 47/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie nierozpoznania wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi

VI SA/Wa 1172/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie zwrotu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VI SAB/Wa 7/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie rozstrzygnięcia dotyczącego zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej

II GSK 1536/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie bezczynności organu polegająca na zaniechaniu wydania decyzji o korekcie końcowej kosztów osieroconych

VI SAB/Wa 18/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego odmowy zawarcia umowy przyłączeniowej

II SA/Sz 1118/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-16

Sprawa ze skargi A. K. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wstrzymania dostaw energii elektrycznej

VI SAB/Wa 12/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-19

Sprawa ze skargi P. S.A. z/s w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla paliw gazowych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

VI SA/Wa 1070/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi L. S. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Warszawie

VI SAB/Wa 63/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie rozstrzygnięcia dotyczącego umowy sprzedaży energii elektrycznej postanowił: odrzucić skargę
1   Następne >   +2   6