Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Wr 150/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzania w części nieważności uchwały Rady Gminy Przeworno , nr XXXVIII/223/14 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

II SA/Kr 1795/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-23

Sprawa ze skargi Z. B. na pismo informacyjne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. znak: [...]

II SA/Gd 676/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia linii brzegu jeziora