Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Gd 360/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Bk 214/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

III SA/Wr 463/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie W.I.N.G.i K. we W. w przedmiocie odmowy uzupełnienia i sprostowania postanowienia dotyczącego przekazania sprawy według właściwości S. K.O. we W.

I OSK 3158/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Łódzkiego Wschodniego w przedmiocie załatwienia pisma

II SA/Po 109/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-23

Skarga Gminy K. na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

VIII SA/Wa 336/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

Sprawa ze skargi R.P. na pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie przyjęcia pracy geodezyjnej do zasobu

IV SA/Wa 2095/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Wr 330/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-09

Sprawa ze skargi na uchwałę R M w T w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi na bezczynność B G T

II SA/Bk 262/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie informacji ze zbioru geodezyjnego i kartograficznego

IV SA/Wa 570/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100