Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Łd 370/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1566/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Państwowej Komisji Akredytacyjnej w przedmiocie negatywnej oceny jakości kształcenia na kierunku [...]

II SA/Sz 742/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w przedmiocie wznowienia studiów o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

IV SA/Wr 34/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza B. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego dla dziecka

IV SA/Gl 995/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Akademii A im. [...] w K. w przedmiocie sprawy kandydatów na studia i studentów

I SAB/Wa 130/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie kontroli

I SA/Wa 760/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania

VIII SAB/Wa 26/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie dowozu ucznia do szkoły

II SAB/Rz 13/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-04-18

Sprawa ze skargi E. S. na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy [...] postępowania w sprawie przyznania zasiłku szkolnego -

IV SA/Po 170/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu [...] im. K. M. w P. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium
1   Następne >   +2   +5   +10   100