Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Łd 380/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Ke 464/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Ol 631/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 540/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 2698/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie ustalenia lokalizacji przebudowy i rozbudowy ulic

II SA/Ol 791/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SAB/Bk 90/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie unieważnienia uchwały rady miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 521/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie ustalenia lokalizacji przebudowy i rozbudowy ulic

II SA/Łd 517/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

II SA/Bk 4/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-02-20

Sprawa ze skargi K.B. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego