Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1191/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odwołania ze stanowiska komornika sądowego

VI SA/Wa 310/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie skreślenia z listy aplikantów adwokackich

VI SA/Wa 2445/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanowił:

VI SA/Wa 295/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

VI SA/Wa 676/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację radcowską

VI SA/Wa 898/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w przedmiocie skreślenia z listy radców prawnych

VI SA/Wa 846/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VI SA/Wa 1334/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-20

Skarga E. P. na decyzję Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich

VI SA/Wa 826/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi B. T. na pismo Naczelne Rady Adwokackiej z [...] stycznia 2010 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania legitymacji aplikanta adwokackiego

III SA/Kr 107/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-30

Sprawa ze skargi W. N. H. na wynik pisemnego etapu egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach [...] 2009 r. przez Okręgową Radę Adwokacką
1   Następne >   +2   +5   +10   71