Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Rz 1012/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości i zwrotu odszkodowania

I SA/Wa 724/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o ustalenie odszkodowania

I SA/Wa 877/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 449/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi F.C. i J.C. na pismo Wojewody [....] znak: [....]

IV SA/Wa 477/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 6/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Skarga A. U. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji

IV SA/Wa 402/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 935/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi K. K. na czynność Prezydenta W. w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Kr 1129/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu działki

II SA/Kr 1173/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100