Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 415/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 381/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 806/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 109/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 922/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

II SAB/Gl 35/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie nieudostępnienia akt w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Gl 146/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 59/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 1106/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia w wyniku wznowienia decyzji w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i rozliczeń z tym związanych

II SA/Gl 768/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   3