Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

IV SAB/Wa 6/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Skarga A. U. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji

II SA/Rz 390/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-08

skarg P. S. i B. S. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Rz 1656/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Sz 33/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 750/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

II SA/Łd 243/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości

II SA/Kr 330/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania

II SA/Kr 25/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Kr 102/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Op 613/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   19