Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OZ 196/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania płatnego urlopu dodatkowego

I OSK 2780/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej przeniesienia do rezerwy kadrowej

I OZ 2094/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Wr 519/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-13

Sprawa ze skargi A. W. na czynności Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie przywrócenia do służby

III SAB/Gd 88/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-11-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie dokonania czynności procesowych w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej o zwolnieniu ze służby

III SAB/Gd 118/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-11-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie dokonania czynności procesowych w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej o zwolnieniu ze służby

III SAB/Gd 107/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie dokonania czynności procesowych w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej o zwolnieniu ze służby

II SAB/Ol 67/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O. w przedmiocie złożenia propozycji zatrudnienia

II SA/Po 230/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektor Pracy w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 1452/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy sprostowania i uzupełnienia pouczenia postanowienia
1   Następne >   +2   +5   +10   58