Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Lu 849/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-09-23

Sprawa ze skargi J. P. na pismo Wojewody L. w przedmiocie skreślenia z rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne