Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SAB/Wa 46/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego

VI SA/Wa 2432/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych i radiowych

VI SA/Wa 2434/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych oraz ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników.

II GSK 2894/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Skargi kasacyjne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, K. od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia instrukcji w zakresie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów usług

VI SA/Wa 1182/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie umorzenia postępowania

VI SA/Wa 1639/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu dotyczącym zmiany pozwolenia radiowego postanowił: odrzucić skargę

VI SA/Wa 236/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SAB/Wa 51/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-20

Skarga W. Z. na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją odmawiającą zmiany pozwolenia radiowego NR [...]

II GSK 2788/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego

VI SA/Wa 2072/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-13

Sprawa ze skargi S. na czynność w zakresie rozpoznania wniosku o wydanie pozwolenia radiowego w amatorskiej służbie radiokomunikacyjnej ([...])
1   Następne >   +2   +5   +10   61