Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 117/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-30

Sprawa ze skargi R. G., J. G., D. P., W. K., J. K., I. S.-K. , D. D., A. O., K. K., E. Z. na pismo Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia braku podstaw prawnych do stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu D. nr [...] w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu D..

III SA/Kr 888/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-19

Sprawa ze skargi J. Z. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bk 1183/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-27

Sprawa ze skargi S. M. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu burmistrza

III SA/Lu 880/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-08-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Gminy w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Gminy

II SA/Wa 1117/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SAB/Wa 776/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Bd 969/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy

II SAB/Wa 645/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania zażalenia na nieterminowe zawiadomienie o terminie sesji rady gminy

VIII SA/Wa 557/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-02

Sprawa ze skargi A. W. na działanie Wojewody [...] w przedmiocie zaniechania stwierdzenia nieważności uchwały

VIII SA/Wa 558/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-02

Sprawa ze skargi A. W. na działanie Wojewody [...] w przedmiocie zaniechania stwierdzenia nieważności uchwały
1   Następne >   2