Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SAB/Wa 187/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie : wydania decyzji

VIII SA/Wa 302/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-18

Sprawa ze skargi D.S. na decyzją SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności działki

I SAB/Wa 739/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

IV SA/Wa 1094/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

II SA/Ke 426/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-10-13

Sprawa ze skargi S.M. dotyczącej stwierdzenia nieważności zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego w przedmiocie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego

I SA/Wa 256/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SAB/Wa 42/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności zarządzenia w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu nad przedsiębiorstwem

IV SA/Wa 1906/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-03

Skarga M. Z. na decyzję Ministra Przemysłu i Handlu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 582/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 737/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   78