Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6323 Zezwolenie i cofnięcie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej X

I SA/Wa 890/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie kary za prowadzenie domu pomocy społecznej bez zwolnienia