Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Lu 97/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie przyznania osobie bezrobotnej zwrotnej pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego

IV SAB/Wr 2/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy we W. w przedmiocie sposobu prowadzenia postępowania przez urzędników Powiatowego Urzędu Pracy we W.

II SA/Sz 1200/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-23

Sprawa ze skargi R. P. na czynność Starosty w przedmiocie udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

II SA/Wa 256/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie przyznania statusu osoby bezrobotnej i odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Łd 395/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku

I OSK 1537/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Wa 836/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Op 172/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zasiłku przedemerytalnego

IV SA/Wr 297/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie utraty prawa do stypendium

I OSK 1160/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rejestracji bezrobotnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100