Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 1171/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-12

Sprawa ze skargi K. P. na pismo Burmistrza Miasta M. w przedmiocie potrącenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych