Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Sz 998/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Wr 397/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Sz 58/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 1157/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

II SA/Wa 249/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i o odmowie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

III SAB/Łd 20/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie bezprawnie odebranego stypendium

IV SAB/Wr 69/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności rozstrzygnięcia

II SA/Bd 197/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stypendium na kontynuację nauki

III SA/Kr 318/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i przyznania zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 290/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych
1   Następne >   +2   4