Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Gd 696/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uprawnień dla wdowy po kombatancie

II SA/Rz 102/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji

V SA/Wa 350/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania doraźnej pomocy pieniężnej

V SA/Wa 499/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o potwierdzeniu okresów i tytułów działalności kombatanckiej

V SA/Wa 1394/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień wdowy po kombatancie

II SA/Ol 729/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

IV SA/Gl 909/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczeń pieniężnych z tytułu pracy przymusowej

II OSK 448/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OSK 1379/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów w przedmiocie uprawnień wdowy po kombatancie

II SA/Ke 662/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o pozbawieniu uprawnień kombatanckich
1   Następne >   +2   +5   +10   100