Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SA/Wa 549/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia pozwolenia na roboty budowlane

VII SA/Wa 249/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na podział nieruchomości

VII SAB/Wa 124/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

Sprawa ze skargi J. P. na przewlekłość postępowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II SA/Sz 249/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Boleszkowice w przedmiocie utworzenia Parku Kulturowego Chwarszczany

I SA/Wa 221/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SAB/Wa 98/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-17

Skarga Z. A., P. L. prowadzących działalność kulturalną pod nazwą Muzeum [...] na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

IV SA/Wr 7/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w sprawie nadania statutu Teatrowi Muzycznemu Operetce W., Nr XLIII/1411/01 oku w sprawie wprowadzenia zmian w statutach gminnych instytucji kultury oraz Nr XLIX/1718/02 w sprawie wprowadzenia zmian w statutach gminnych instytucji kultury; postanowił: -odrzucić skargę.

I SAB/Wa 195/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 79/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie pozwolenia na wykonanie prac wykończeniowych

I SA/Wa 80/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie pozwolenia na montaż ścianki działowej
1   Następne >   +2   +5   +10   36