Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II OSK 218/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka

II SA/Ol 485/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-21

Sprawa ze skargi Z. D. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II SA/Ol 506/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-21

Sprawa ze skargi Ł. R. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Gd 815/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-08-09

Sprawa ze skargi W. D. na zarządzenie Wojewody w przedmiocie utworzenia rezerwatu przyrody

II SA/Ol 458/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-21

Sprawa ze skargi J. P. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II SA/Ol 457/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-21

Sprawa ze skargi M. P. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II SA/Ol 490/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-28

Sprawa ze skargi R. L. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II SA/Ol 465/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-28

Sprawa ze skargi J. T. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II SA/Rz 1143/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-04-23

Sprawa ze skargi G. B. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia planu ochrony parku krajobrazowego
1   Następne >   +2   +5   10