Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SAB/Go 59/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia skargi na sposób rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta skargi na pracowników Urzędu Miasta

III SA/Gd 378/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie zwrotu kosztów stawiennictwa na badania

II SA/Bk 174/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy odebrania psów

II SA/Ke 236/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-05-04

Skarga J. M. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie skierowania do lokalu socjalnego

VII SAB/Wa 133/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Ol 17/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania skargi z dnia '[...]' na działalność Rady Miejskiej

II SO/Ol 15/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-05

Wniosek F.W. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w O.

VII SAB/Wa 172/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Szpitala Klinicznego [...] w W.

IV SAB/Wa 64/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie wykonywania obowiązków

III SAB/Kr 31/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100