Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 649 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych X

II SA/Wa 691/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-06

Sprawa ze skargi M. K. na pismo Dyrektora Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na udzielenie informacji niejawnej

II SA/Wa 812/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej nr [...] w przedmiocie umorzenia zwykłego postępowania sprawdzającego

II SA/Wa 1052/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Sprawa ze skargi J. S. na pismo Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy odtajnienia dokumentów

II SA/Rz 630/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w przedmiocie umorzenia postępowania sprawdzającego w sprawie poświadczenia bezpieczeństwa

II SA/Wa 1091/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie umorzenia postępowania sprawdzającego

II SAB/Wa 229/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-17

Sprawa ze skargi P. W. na przewlekłość Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr [...] o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji o klauzuli '[...]'

II SAB/Wa 231/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-17

Sprawa ze skargi P. W. na przewlekłość Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr [...] o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji o klauzuli '[...]', '[...]', '[...]'

II SAB/Wa 232/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-17

Sprawa ze skargi P. W. na przewlekłość Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr [...] o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji o klauzuli '[...]', '[...]' i '[...]'

II SA/Wa 1367/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-28

Sprawa ze skargi J. L. na akt decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa

II SAB/Wa 230/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-17

Sprawa ze skargi P. W. na przewlekłość Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr [...] o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji o klauzuli '[...]', '[...]', '[...]'
1   Następne >   2