Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Po 196/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzuty w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego

III SA/Po 468/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek za ubezpieczonych w części finansowanej przez płatnika

III SA/Po 278/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zarzutu wniesionego w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Po 164/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w P. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika

III SA/Po 1579/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego;

III SA/Po 631/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uznania zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego za nieuzasadnione

III SA/Po 1807/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne rolników

III SA/Po 1214/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek

III SA/Po 949/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

III SA/Po 1068/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek
1   Następne >   +2   +5   +10   25