Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

IV SAB/Wr 104/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału IPN - Komisji Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we W. w przedmiocie udostępnienia do wglądu dokumentów dotyczących skarżącej

IV SAB/Wr 19/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału IPN - Komisji Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we W. w przedmiocie udostępnienia do wglądu dokumentów dotyczących zmarłej osoby najbliższej

IV SAB/Wr 20/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we W. w przedmiocie udostępnienia akt