Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol inn X

II SA/Ke 260/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-06-26

Sprawa ze skargi M. Ł. na działalność Starosty w przedmiocie odmowy zatrudnienia w Starostwie Powiatowym

II SA/Ke 136/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-05-21

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo ich pracowników w trybie art. 227 kpa