Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

IV SA/Po 24/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-20

Skarga Zakładu [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

VII SA/Wa 2002/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Joanna Gierak-Podsiadły (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu T. F. od postanowienia [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia określonych dokumentów

II SA/Ke 559/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-10

WSA w Kielcach w składzie Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Chobian po rozpoznaniu w dniu 10 września 2018 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze sprzeciwu J. W. od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Gl 682/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-03

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Łucja Franiczek, po rozpoznaniu w dniu 3 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu T. C. na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

VII SAB/Wa 20/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II OZ 1069/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 347/18 ze sprzeciwu A. S. i S. S. od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Gl 190/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-14

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Miliczek- Ciszewska, , , po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu W.P. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Ke 41/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-02-04

WSA w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Agnieszka Banach po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu B.S i sprzeciwu Z.R. od decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlanych

VIII SA/Wa 594/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-17

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak po rozpoznaniu w dniu 17 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze sprzeciwu A. J. od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie rozbiórki

II SA/Po 1035/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-05-21

II SA/Po 1035/18 POSTANOWIENIE Dnia 21 maja 2019 r. WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska - Tylewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 maja 2019 r. sprawy ze sprzeciwu [...] na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki
1   Następne >   +2   4