Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 682/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-08

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Filipowicz - Kremis po rozpoznaniu w dniu 8 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Burmistrza Gminy M. na decyzję SKO we W. w przedmiocie uchylenia decyzji o wygaszeniu prawa użytkowania (trwałego zarządu) i o nieodpłatnym przejęciu nieruchomości przez Gminę M. oraz przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

I SA/Wa 2240/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-13

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Emilia Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu S. M., J. K. i M. K. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty