Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

I SA/Kr 611/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 79/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.

I SA/Kr 326/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-17

Kraków, dnia 17 kwietnia 2019r. WSA w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Piotr Głowacki po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J. K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania zabezpieczającego;