Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Ol 104/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-15

Skarga M. G., R. G. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r.

I SA/Ol 104/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-15

Skarga M. G. R. G. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r.

I SA/Wr 449/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-19

Skarga K. S. na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie uzdrowiskowej

I SA/Po 216/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-06-16

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Nikodem po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Wójta Gminy [...] od decyzji SKO w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi