Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Sz 86/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-04-09

WSA w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Dyrektora Gimnazjum [...] na decyzję Kuratora Oświaty w S. w przedmiocie skreślenia z listy uczniów

II SA/Wa 200/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-27

WSA w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu D. od decyzji [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie skreślenia z listy uczniów

I OSK 1681/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-07

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie skreślenia z listy uczniów

II SA/Wa 1300/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-25

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Maciejuk po rozpoznaniu w dniu 25 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. M. od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu [...] w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego