Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Rz 686/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-08-05

WSA w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: SWSA Paweł Zaborniak po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu J.U. od decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku kwarantanny

II OZ 816/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku kwarantanny