Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 345/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-05

Skarga W.S. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 787/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-17

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec po rozpoznaniu w dniu 17 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu R. S. od decyzji SKO w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz ustalenia zasady ich zwrotu