Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 169/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-20

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Bogusz po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu K. B. od decyzji SKO w Opolu w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 172/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-06

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Bogusz po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu K. B. od decyzji SKO w Opolu w przedmiocie przyznania zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'