Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 393/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-14

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świstak po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu L. G. od decyzji SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej