Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 760/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-30

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. P. od decyzji SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku celowego

IV SA/Wr 762/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-30

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. P. od decyzji SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku celowego i odmowy przyznania zasiłku

IV SA/Wr 761/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-30

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. P. od decyzji SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku celowego i odmowy przyznania zasiłku

IV SA/Wr 749/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-21

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu M. P. od decyzji SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku okresowego i odmowy przyznania zasiłku

IV SA/Wr 750/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-21

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu M. P. od decyzji SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku okresowego i odmowy przyznania zasiłku

IV SA/Wr 759/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-22

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. P. od decyzji SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku okresowego i odmowy przyznania zasiłku

IV SA/Wr 751/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-21

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu M. P. od decyzji SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku okresowego i odmowy przyznania zasiłku

IV SA/Wr 253/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-02

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriel Węgrzyn po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale IV sprawy ze sprzeciwu Z. O. na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

IV SA/Wr 274/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-04

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Z. R. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji SKO we W. w sprawie zasiłku celowego

IV SA/Wr 275/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-04

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Z. R. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji SKO we W. w sprawie zasiłku okresowego
1   Następne >   2