Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 1220/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-11-18

WSA w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Śliwa po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2019 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu B. K. od decyzji SKO w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej zasiłku celowego