Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 787/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-17

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec po rozpoznaniu w dniu 17 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu R. S. od decyzji SKO w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz ustalenia zasady ich zwrotu

III SA/Kr 1308/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-02-11

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Michna po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu A. B. od decyzji SKO nr [...] w przedmiocie wstrzymania zasiłku stałego i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne